afdrukken

Sociale dienst

De maatschappelijke assistenten van de sociale dienst helpen je bij het aanvragen van leefloon, financiële steun, huurtussenkomsten, allerlei sociale voorzieningen, diverse vrijstellingen en financiële voordelen. Ze begeleiden je in crisissituaties, bij huisvestingsproblemen, gezinsproblemen, enz…

Klik hier om het overzicht van de zitdagen van de sociale dienst te openen.


created by anaXis